mẹ_đơn_thân

. Mẹ cảm ơn trời Phật đã ban cho món quà vô giá! Tình yêu của mẹ, dù có bận trăm công nghìn việc thì con vẫn là đối tượng được quan tâm đầu tiên. Mẹ hứa đấy! Con yêu. Ăn mau chóng lớn rồi nắm tay mẹ đi khắp thế gian. Con nha!

. Mẹ cảm ơn trời Phật đã ban cho món quà vô giá! Tình yêu của mẹ, dù có bận trăm công nghìn việc thì con vẫn là đối tượng được quan tâm đầu tiên. Mẹ hứa đấy! Con yêu. Ăn mau chóng lớn rồi nắm tay mẹ đi khắp thế gian. Con nha!

More Articles for You