Tag

bình yên sau gồn bão

Tháng mười cỏ xanh

Tháng muời cỏ xanh Tháng muời, anh xếp đá trồng cỏ. Xanh mướt như cánh đồng. Thơm miên man câu hát Chào ngày …