Tag

cần nhau

Khi ta cần nhau

Khi ta cần nhau Một lần nào. Em mơ trong buổi chiều đầy gió. Mình ngồi bên nhau kể chuyện mai sau. …