Tag

Chùa Linh ẨN

[Lâm Đồng] Chùa Linh Ẩn khánh thành tượng Quan Thế Âm cao 54m

Cuối tháng 8 năm 2019, chùa Linh Ẩn (cách Đà Lạt 28km) khánh thành bức tượng Quan Thế Âm cao …