Tag

Chùa vàng Kinkakuji

Chùa vàng Kinkakuji

Chùa vàng Kinkakuji Đến chùa Kinkakuji, Kinkakuji-Kim Các Tự, tức chùa Gác Vàng, là tên phổ thông của chùa Rokuon-ji …