Tag

cỏ xanh

Tháng mười cỏ xanh

Tháng muời cỏ xanh Tháng muời, anh xếp đá trồng cỏ. Xanh mướt như cánh đồng. Thơm miên man câu hát Chào ngày …