Tag

cơn mưa

Những cơn mưa biến động

Bởi dù có bao nhiêu cơn mưa rồi sẽ tạnh, mọi xáo động sẽ trở về theo đúng trật tự …

Chỉ những khi mưa

Chỉ những khi mưa Những khi mưa tâm tư lại được dịp trỗi lên những cung buồn da diết. Nó …