Tag

đàn bà

Viết cho em, người đàn bà tổn thương

Viết cho em, người đàn bà tổn thương, “Em ly hôn thực sự rồi chị ơi” Đàn bà vốn dĩ …

BỞI MÌNH LÀ ĐÀN BÀ

BỞI MÌNH LÀ ĐÀN BÀ Độ rày bạn bè biết tôi vừa trải một số chuyện không vui nên vây …