Tag

gặp gỡ

Gặp khách cũ kể chuyện lang thang

Gặp khách cũ kể chuyện lang thang, Hai anh em ở cùng bầu trời Saigon  mà chắc phải 4 năm …