Tag

hà nội

Hà Nội tôi yêu

Hà Nội tôi yêu Hà Nội vắng xa em trong những chiều trở gió. Tháp nghiêng bóng rùa anh dừng chân …