Tag

khi ta cần nhau

Khi ta cần nhau

Khi ta cần nhau Một lần nào. Em mơ trong buổi chiều đầy gió. Mình ngồi bên nhau kể chuyện mai sau. …