Tag

khúc đông

Khúc đông cho người

Khúc đông cho người Hạnh phúc với em tựa như đôi cánh nhỏ. Lãng đãng theo về miền vô định …