Tag

mùa đông lạnh

Có một mùa đông ở nơi xa

Có một mùa đông ở nơi xa Ngày tháng có bao lâu, nhắm mắt mở mắt đã qua hết một …