ngày cũ

Tháng Mười 7, 2018
me don than

Cảm ơn ngày cũ

Cảm ơn ngày cũ Em trả cho anh Những ngày tồi tệ đã qua Như lời rong rêu cũ Kỉ niệm không còn màu nhớ Đừng […]