Tag

ngây thơ

Mắc nợ thơ ngây

Mắc nợ thơ ngây Xin được trả cho đôi mắt em sáng trong, đôi môi em nói cười, hồn nhiên. …