Tag

quê hương

HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ

HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ Rời quê hơn chục năm. Giấy tờ là dân thành phố cho tiện đi làm chứ …