Tag

tháng mười và anh

Tôi và anh

Tôi và anh Tháng mười, đìu hiu bên sân. Lặng lẽ chiếc lá rơi Ngã tư đầy gió bụi Bùi ngùi …