Tag

tháng mười

Chào tháng mười gõ cửa

Chào tháng mười gõ cửa, Em bán khoai nhưng vẫn thích làm thơ Những con chữ vui tươi đón tháng …

Tháng mười cỏ xanh

Tháng muời cỏ xanh Tháng muời, anh xếp đá trồng cỏ. Xanh mướt như cánh đồng. Thơm miên man câu hát Chào ngày …