Tag

tình thương

Có Tình Thương Vừa Mỉm Cười

Em viết dòng thơ nhỏ Kể lại chuyện đôi mình Từng lên rừng xuống biển Từng chia nhau mật ngọt …

Rót cho đầy tình thương

Rót cho đầy tình thương Đêm nay mẹ lại khóc, những giọt nước mắt rơi trên má hồi nào chẳng …