Tag

tổn thương

Viết cho em, người đàn bà tổn thương

Viết cho em, người đàn bà tổn thương, “Em ly hôn thực sự rồi chị ơi” Đàn bà vốn dĩ …