Tag

Trịnh Công Sơn

Viết cho lần gặp gỡ…

Viết cho lần gặp gỡ… Một buổi chiều mưa lất phất, anh – người vừa cất tiếng ca ở căn …