Tag

trú mưa

Trú mưa

Trú mưa Người ta nép mình bên hiên trú tạm. Em ngồi đây. Xòe tay nghịch giọt nước rơi Ghé thăm cảm …