Tag

Yêu thương

Người không dễ thương

Người không dễ thương Ngày trước, bạn yêu họ vì họ dễ thương. Sau những va chạm và biến chuyển …

Học cách yêu thương

Học cách yêu thương Có bao giờ bạn thảng thốt nhìn quanh khi chỉ có một mình. Cảm giác trống …