Có Tình Thương Vừa Mỉm Cười

Hai Đường Thẳng Song Hành
Tháng Tám 9, 2020
Gửi anh, Mr Right của đời em
Tháng Tám 10, 2020

Em viết dòng thơ nhỏ
Kể lại chuyện đôi mình
Từng lên rừng xuống biển
Từng chia nhau mật ngọt
Từng gieo mầm nỗi đau.

Em viết những hân hoan
Trên tháng ngày gian khó
Bằng niềm tin cháy đỏ
Yêu thương và rời bỏ
Thật khó mà quên mau.

Em viết những nụ cười
Bình yên hay bão tố?
Rồi cũng là vô thường
Bởi mưa lâu sẽ tạnh
Sầu đau chẳng ích gì.

Em viết những bình an
Gieo giữa mùa hiện tại
Dù thương nhau biết mấy
Cũng có ngày chia ly
Thôi về thương mình vậy.

Gửi về dòng biển lớn
Những hạt cát vô minh
Những sân si hờn tủi
Hoà theo từng cơn gió
Nhẹ bay giữa mây trời

Gửi người thương nụ cười
Giữa vô thường náo động
Giữ tâm bình yên nhé
Như màu nắng sớm nay
Rất trong và rất đẹp.


Nam Ban
01.07.2020
Lê Hoàng Oanh