Tag

cảnh ngộ

Cảm ơn hạnh ngộ

Cảm ơn hạnh ngộ! Đừng nói thế giới ảo vô tình. Tôi biết có rất nhiều trái tim đập nhịp …