Tag

Chia tay Sài Gòn

Chia tay! Saigon diễm lệ

Chia tay! Saigon diễm lệ Sáng nay, ra ban công ngồi nhìn phía sông Saigon đứt khúc bởi những mái …