Tag

Đền Fushimi Inari Shine – Kyoto

Đền Fushimi Inari Shine – Kyoto

Đền Fushimi Inari Shine – Kyoto Đền thờ tọa lạc trên núi Inari Moutain, thờ phụng nữ thần gạo và …