Tag

Kayabuki

Đôi nét về ngôi làng Kayabuki với những mái nhà tranh

Đôi nét về ngôi làng Kayabuki với những mái nhà tranh Kayabuki là một ngôi làng nông thôn miền núi …