Tag

khúc hạ vắng

Khúc hạ vắng xa

Khúc hạ vắng xa Giờ còn không? Ôi dịu dàng tháng hạ. Hoa rung rinh trong nắng đón môi cười.  …