Tag

Kiến An cung

Kiến An Cung- Sa Đéc

Kiến An Cung- Sa Đéc Người dân bản xứ vốn quen gọi ngôi chùa này là chùa Ông Quách do …