Tag

Malacca

Chào Malacca yên bình

Chào Malacca yên bình, Yêu Malacca từ phút xuống buýt về homestay. Đường phố yên ắng, những hàng cây đổ …