Tag

màu đông

Tặng cả trời đông

Tặng cả trời đông, Em ngồi giữa ô cửa tiễn mùa thu đi qua Hẹn với mối tình mới chớm …