Tag

nghề đúng đắn

“Bán diêm” – Đúng hay sai?

Sáng ra đọc mấy tin dè bỉu người mua dâm, người bán dâm nẫu hết cả ruột. Cung cầu thôi …