Tag

sau đổvỡ

Dấu yêu mùa hoa gạo

Dấu yêu mùa hoa gạo Em bước vào hạ nắng tháng ba Giữa hanh hao đỏ rực mùa hoa gạo …