Tag

tàn tro

Cạn

Cạn Nắng nhạt quá Mưa dỗi hờn không đến Trời âm u mây phủ màn sương Em bó gối Tư …