Những hàng thông xơ xác bên đường

me don than
Ngày rất thơ
Tháng Mười 8, 2018
me don than
Chào tháng mười gõ cửa
Tháng Mười 8, 2018
me don than

Có ai đó đã giết chết đồi thông Đổi năm ba đồng vật chất Nhựa cây đổ lệ Xô ngã niềm đau.

Những hàng thông xơ xác bên đường

Từ Đạ Rông về Saigon,
Em bảo đó là thời gian vui vẻ
Chị hả hê nói cười
Kể em nghe mưa nắng ở đời,
Chuyến đi đầy xanh tươi.

Qua những cung đường vắng
Gió xào xạc lá
Nhìn hàng thông bức tử
Chúng ta cùng khóc
Hoài nghi về cuộc đời
Có ai đó đã giết chết đồi thông
Đổi năm ba đồng vật chất
Nhựa cây đổ lệ
Xô ngã niềm đau.

Chúng ta nghĩ gì?
Khi một ngày nào đó?
Những hàng thông được chở đi làm trang trí nội thất
Thành phố chật chội
không còn những bóng cây nương náu

Người sẽ về đâu?
Khi đồi thông trọc gió
Kỉ niệm dày đặc nỗi nhớ
Những con đường đã qua
Dấu chân còn vương trên hàng cây năm cũ
Em tìm gì trong đống hoang tàn?
Ta còn gì trong nhau?

Rồi một ngày
Những hàng thông sẽ chết
Khói mây bay lên cao
Tan vào màn đêm thinh lặng.

Em,
Nhìn cơn mưa nặng hạt
Khóc thương màu xanh phai.
————
Mưa Lâm Đồng
15.09.2018
(Mẹ Hoàng An)